×

Login Utilizator

Manastirea Vovidenia

înapoi

Este localizatã în partea centralã a Podisului Babadagului, în satul Slava Rusã, care apartine comunei Slava Cerchezã; accesul auto pânã în sat este facilitat de DN 22D, dinspre Mãcin; cel mai apropiat oras fiind Babadagul de care este legat printr-un drum asupra cãruia trecerea anilor si-a spus cuvântul; de aceea recomand, ca venind dinspre Tulcea, sã nu se purceadã pe drumul direct Babadag - Slava Rusã, ci Babadag - Douã Cantoane - Slava Rusã, traseul din urmã desi este mai lung nu existã riscul de a vã strica autovehiculul.
Având hramul "Intrarea Maicii Domnului în Bisericã", mânãstirea numãrã 40 de mãicute care trãiesc o viatã de obste.
Constructia mânãstirii se datoreazã cãlugãrilor rusi, veniti în secolul al 17-lea pe aceste meleaguri, care au înfiintat initial un schit cu bisericã din lemn, staretul din acele vremuri aducând de la Kazan(Rusia), icoana Maicii Domnului ca odor de pret al mânãstirii.
Odatã cu întemeierea satului Slava Rusã de cãtre ruii lipoveni si extinderea teritorialã a acestuia, cãlugãrii au simtit nevoia sã se izoleze si mai mult, astfel cã au pãrãsit actualul schit si s-au mutat mai spre vest, cãtre izvoarele Slavei,unde au întemeiat actualul schit Uspenia.
Mai târziu, locul unde odinioarã a fost vizitat de o vãduvã bogatã moscovitã care a adus aici câteva mãicute, reînviind astfel mânãstirea; ale cãrei chilii au fost reconstruite cu fonduri aduse de la Moscova, dupã o inundaþie survenitã în anul 1850.
Mânãstirea cuprinde douã bisericute si un paraclis.
Prima bisericutã, numitã "Kazanskaya", deoarece adãposteste icoana Maicii Domnului de la Kazan, este bserica originalã a mânãstirii si în zilele noastre este folositã numai pe perioada de iarnã.
Biserica mare, ce dateazã dupã 1850, are hramul "Intrarea Maicii Domnului în bisericã" sau "Vovidenia" (în limba rusã).
Paraclisul adãposteste multe obiecte religioase cu valoare de patrimoniu.

Adresa: sat SLAVA RUSA
Localitatea: Slava Cercheza, judetul Tulcea

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel