×

Login Utilizator

Situri arheologice in Stremt, judetul Alba

Situl arheologic de la Stremt

Descoperirile întâmplãtoare si sãpãturile arheologice ocazionale fãcute pe teritoriul comunei au scos la ivealã existenþa unor aºezãri omeneºti vechi, neolitice, aparþinãtoare culturii Criº. Aceste descoperiri constau în obiecte din ceramicã, vechi de circa 5000 ani, care dovedesc cã pe teritoriul localitãþii Stremþ a existat o aºezare a omului primitiv. S-au gãsit si obiecte din ceramicã de origine romanã ca:...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel