×

Login Utilizator

Situl arheologic Alburnus Maior

înapoi

Rãzboaiele dintre daci si romani din anii 101-102 si 105-106, având ca rezultat transformarea unei pãrþi a statului dac în provincie romanã, au fost determinate nu numai de raþiuni strategice, ci si economice. Bogatiile Daciei le erau cunoscute romanilor, cel puþin cu un secol înainte de cucerire. Minele de aur din Dacia au intrat în proprietatea împãratului, mostenitorul direct al regilor daci, care aveau se pare monopolul exploatãrii aurului. Încã din timpul împãratului Traian în zona munþilor Apuseni au fost adusi colonisti illiri specializaþi în exploatarea aurului (Pirustae, Baridustae, Sardeates). Alburnus Maior era situat pe o ramificaþie a drumului, care urmând cursul râului Ampoi, unea Apulum (Alba Iulia) cu Ampelum (Zlatna), centrul exploatãrilor aurifere din zona munþilor Apuseni.

Adresa: Sat Rosia Montana Alba
Localitatea: Rosia Montana, judetul Alba

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel