×

Login Utilizator

Sinagoga din Pitesti

înapoi

Sinagoga din Piteºti este de tip mare, înãlþimea fiind accentuatã prin supraînãlþarea boltitã a navei centrale. Decoraþia exterioarã prezintã influenþe locale.

Adresa: Str. Eroilor, Nr.1
Localitatea: Pitesti, judetul Arges

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel