×

Login Utilizator

Casa memoriala Veronica Micle

înapoi

Dupã ce a trecut prin mâinile mai multor proprietari, imobilul a fost declarat monument istoric, la iniþiativa lui C-tin. Matasã, iar din 1982 a intrat în administrarea Complexului Muzeal Judeþean Neamþ. Este refãcutã dupã planul originar ºi amenajatã ca muzeu memorial, fiind deschisã publicului începând cu anul 1984. În 1998 este amplasat un bust al poetei, realizat din bronz de cãtre sculptorul Popa Damian-Ioan. Expoziþia permanentã existentã aici prezintã momente din viaþa ºi creaþia poeticã a Veronicãi Micle (fotocopii, manuscrise, cãrþi, obiecte personale care au aparþinut poetei etc.).

Adresa: Str. Stefan cel Mare, Nr. 33
Localitatea: Targu Neamt, judetul Neamt
Telefon: 0233.662.594

Obiectiv turistic publicat cu sprijinul oferit de Mihaela Achiroaie

Casa memoriala Veronica Micle
Casa memoriala Veronica Micle

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel