×

Login Utilizator

Muzeul pomiculturii si viticulturii din Romania

înapoi

Muzeul Viticulturii ºi Pomiculturii, Goleºti - Argeº este al treilea muzeu ca reprezentare ºi importanþã naþionalã ºi întâiul dedicat ocupaþiilor poporului român. Raþiunea organizãrii acestui muzeu la Goleºti derivã din importanþa viticulturii ºi pomiculturii pe teritoriul judeþului Argeº

Adresa: Sat Golesti
Localitatea: Golesti, judetul Arges

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel