×

Login Utilizator

Muzeul de Istorie

înapoi

Palatul voievodal de la Turda, care adăposteşte muzeul, cunoscut şi sub denumirile de: Casa Princiară, Conacul Princiar, Casa Bathory, este cea mai veche clădire medievală civila din Turda. Monumentul poate fi datat la sfârşitul secolului al XVI-lea, dar are în componenţă şi elemente mai vechi de factură gotică şi renascentistă. Monumentul, renovat şi refacut de-a lungul anilor, îşi schimbă radical înfăţişarea exterioară şi interioară. Muzeul expune piese de arheologie preistorică, colecţia de ceramică romană: ceramică de import - terra sigillata şi amfore, ceramică de provenienţă locală - vase de uz comun, ceramică ştampilată, opaiţe, teracote etc., statuete din bronz înfăţişând diferite divinităţi, opaiţe şi sfeşnice din bronz, piese de echipament militar, arme şi piese mărunte de bronz, monumente votive şi funerare (stele, edicule, statui, lei, conuri de pin, sarcofage), elemente arhitectonice şi materiale de construcţie. Perioada medievală este ilustrată de tezaure monetare, piese de armură, convocatoare de breaslă, inscripţii şi unelte de minerit. Sala consacrată luptătorului memorandist dr. Ion Raţiu adăposteşte documente, fotografii şi fotocopii din epoca moderna. Colecţia de etnografie prezintă costume şi piese componente ale costumului popular din zona Vaii Arieşului, ţesături, ceramică, icoane pe lemn şi sticlă, piese de mobilier.

Adresa: Str. B. P. Hasdeu, Nr. 2
Localitatea: Turda, judetul Cluj
Telefon: 0264. 311.826

Muzeul de Istorie

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel