×

Login Utilizator

Manastirea Rasca

înapoi

Mãnãstirea Râşca, situată pe valea râului Raşca, este construită de Petru Rareş în 1542 şi se deosebeşte de celelalte ctitorii ale voievodului prin dimensiunile ei mai reduse. În perioada 1611-1617, vornicul Costea Bacioc a mărit biserica, adaugând către vest o mare încăpere despărţită în două părţi inegale şi nesimetrice de o arcadă.

Picturile murale au fost începute în timpul domniei celui cel de-al doilea fiu al lui Petru Rareş, Ştefan (1551-1552) şi completate de Episcopul Macarie, care a fost ulterior înmormântat la Râşca. Elementele de decor arhitectural sunt caracterizate de pătrunderea formelor de influenţă muntenească şi orientală, ca de exemplu: portalul de intrare de pe latura de sud, cu arcada în dublă acoladă, încadrată de baghete încrucişate şi suprapusă de "sprânceana" cu profile de tip Renaştere. Planul iconografic si compozitional pastreaza datele iniţiale mai cu seamă în sfântul altar (Sfântul Nicolae) şi naos (Înmulţirea pâinilor).

Remarcabil este Tabloul votiv, reprezentând familia domnitorului. Pictura exterioară datorată lui Stamatello Kotronas din Zante (1552) se menţine relativ bine pe faţa sudică (Scara lui Ioan Climax, Judecata de Apoi, Viaţa Sfântului Antonie). Accesul se face prin DN 2 (E20) Fãlticeni spre N-E dupã 10 km dreapta pe DN 15C Boroaia (6 km). Dupã 5 km stânga la Orþãºti (2 km), apoi 5 km pânã la Râºca sau pe DN 15C Târgu Neamt spre Nord 12 km pânã la Poiana. Dupa 2 km dreapta la Ortãsti, apoi 5 km pânã la Râşca.

Localitatea: Rasca, judetul Suceava

Manastirea Rasca
Manastirea RascaManastirea RascaManastirea Rasca

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel