×

Login Utilizator

Manastirea Bistrita

înapoi

Între Piatra Neamt (7 km) și Bicaz (21 km) în satul Bistrița, comuna Viișoara se află Mănăstirea Bistrița, ctitorie a lui Alexandru cel Bun. A fost ridicată în primii ani ai secolului al XV-lea. Este înconjurată cu un zid de incintă care ocrotește și o casă domnească. Stefan cel Mare a înzestrat așezământul cu un paraclis și cu un turn-clopotniță (1498), apoi Petru Rareș a refăcut zidul de incintă (1541-1546), iar Alexandru Lapușneanu a reclădit biserica (1554), repictata in 1814.

Biserica are plan triconc, turlă pe naos, pridvor închis și o gropniță în care sunt înmormântați Alexandru cel Bun, Ștefan Lăcustă și doamna Chiajna. În paraclis poate fi văzut un ansamblu de picturi murale din secolul al XVI-lea. Mănăstirea Bistrița a fost un important centru de cultură și de artă în care și-au desfășurat activitatea caligrafi, miniaturiști și cronicari (în secolul al XVI-tea, aici s-a redactat o cronică a Moldovei). Mănăstirea găzduiește și o colecție de arta medievală.

Adresa: La 8 km vest de Piatra-Neamt
Localitatea: Bistrita, judetul Neamt

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel