×

Login Utilizator

Cula Greceanu

înapoi

Cel mai vechi edificiu din cadrul Complexului muzeal Măldăreşti este Cula Greceanu, care a păstrat acest nume întrucât în timp a trecut prin zestre de la familia Măldărescu la familia Greceanu. Trecând peste legenda care atribuie construirea acestui edificiu unuia dintre căpitanii lui Mihai Viteazul – Tudor Maldăr – argumentele istorice datează construcţia către sfârşitul secolului al XVIII-lea când ar fi fost fie reclădită, fie ridicată din temelii de „jupân Gheorghe Măldărescu şi jupâniţa ego Eva”. Sunt prezente câteva indicii ale stilului brâncovenesc: ferestrele pivniţei lucrate în piatră traforată , cele două cerdace cu arcade şi bolţile de penetrare din încăperea de la etajul I care întăresc aceste afirmaţii.

Accesul pentru vizitator se face pe o uşă din stejar ferecată şi continuă cu o scară din lemn până la etajul I. Zidul exterior al casei scării este străpuns de două guri de tragere pentru apărarea intrării.

La etajul I, din pridvorul larg deschis spre miazăzi, se intră într-o încăpere de dimensiuni reduse, de unde cu ajutorul unei scări mobile se putea ajunge în locul cel mai sigur în caz de primejdie, adevarata ascunzatoare a cladirii, de foarte mici dimensiuni şi prevazută doar cu o mică ferestruică. Tot la etajul I se mai afla o încăpere, fosta cameră de primire, din care se trece într-o altă cameră susţinuta de bolţi, unde pictoriţa Olga Greceanu a imortalizat în frescă imagini din trecut, oferind posterităţii portretele celor din familia Măldărescu, luând ca model tabloul votiv al bisericii din apropiere.

La etajul al II-lea se află un frumos cerdac deschis prin arcade trilobate, iar în partea de nord se găsesc două camere amenajate într-o perioadă recentă pe locul unde fusese cândva un pod.

Ca o particularitate a construcţiei care o situează printre cele mai vechi de acest tip din ţară, la Cula Greceanu pivniţa nu comunică cu etajul. Aceasta prezintă avantajul că, în caz de primejdie, restul ansamblului era izolat, dar şi dezavantajul că, fiind uşor adâncitş în pământ, ferestrele şi cerdacul de la etaj puteau fi mai uşor accesibile răufacătorilor.

Incepând din 1967, Cula Greceanu, restaurată, a fost deschisă publicului vizitator, iar în prezent expoziţia de bază organizată în interior, încearcă să ilustreze, prin intermediul unor piese, atmosfera de la curtea unui boiernaş oltean.

Localitatea: Maldaresti, judetul Valcea

Cula Greceanu
Cula GreceanuCula GreceanuCula GreceanuCula Greceanu

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel