×

Login Utilizator

Cula Glogovenilor

înapoi

A fost construită în jurul anului 1770 peste parterul unei clădiri mai vechi din secolul al XVII-lea, de către familia boierilor Glogoveni, care își luase numele după cel al satului. Cula reprezintă tipul de casă boierească fortificată pentru a corespunde problemelor de apărare din secolul XVIII.

Partea cea mai spectaculoasă a clădirii o reprezintă foișorul mărginit de un șir de stâlpi din lemn, care susțin grinzile frontale împodobite cu crestături. Deasemenea, se remarcă beciurile din ziduri groase de 1 metru și jumătate.

În Casa Glogovenilor a trăit o parte din anii tinereții însuși Tudor Vladimirescu - conducătorul mișcării revoluționare de la 1821. Clădirea a fost reparată spre sfârșitul secolului XIX de către Gheorghe Vernescu, proprietarul ei de atunci, apoi restaurată radical în anii 1960-1967.

Adresa: Com. Glogova, jud. Gorj pe DJ 671 între Motru și Baia de Aramă
Localitatea: Glogova, judetul Gorj

Cula Glogovenilor
Cula GlogovenilorCula GlogovenilorCula Glogovenilor

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel