×

Login Utilizator

Cetati in Stremt, judetul Alba

Ruinele cetatii Diodului

Localitatea Stremþ a fost o aºezare romanã de importanþã militarã, între Apulum ºi Brucla, care servea ºi ca centru vamal. În documentele istorice, localitatea Stremþ este menþionatã între anii 1264 - 1337 în registrele dijmelor papale sub numele de Kyod, Kiud, Aeiud. Se vãd ºi astãzi urmele cetãþii feudale „Diod", denumire care este traducerea ungureascã a denumirii „Nucet"...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel