×

Login Utilizator

Cetatea Dinogetia

înapoi

Numele cetăţii Dinogetia este amintit prima dată de în sec. II d.H. de geograful Ptolemeu. Săpăturile arheologice începute în 1939 şi reluate la scară mare în 1949, au avut ca prim scop descoperirea aşezării medievale timpurii (sec. X-XII), ale carei urme se află deasupra ruinelor cetăţii romano-bizantine (sec. IV-VI d.H). Cercetarea cetăţii bizantine este înca în desfăşurare şi astăzi.

Dovezi de cultură materială aflate pe această insulă stâncoasă (popină) atestă începuturile vieţuirii omeneşti aici încă din epoca pietrei şlefuite. La baza depunerilor romane s-au găsit resturi de cultură materială getică; însuşi numele Dinogetia arată existenţa unei asezări baştinaşe mai vechi decât cetatea romană. Populaţia getică a fost supusă de romani în sec. I d. H. Diferite urme de civilizaţie descoperite arată o perioadă de înflorire în sec. II-III d.H.

În jurul anului 300, in cadrul reformelor împaraţilor Diocleţian (284-305) şi Constantin cel Mare (306-337), cetatea Dinogetia este reconstruită din temelii cu ziduri groase de circa 3m. Acest punct strategic făcea parte din lanţul de fortăreţe menite să păzească frontiera imperiului pe malul drept al Dunării de Jos.

Mari refaceri de construcţii au loc în timpul împăraţilor Anastasius (491-518) şi Iustinian (527-565). Fortificaţia a fost părăsită în timpul împăratului Mauriciu Tiberiu (582-602), în urma atacurilor repetate ale slavilor şi avarilor. După aceea, viaţa a scăzut mult în intensitate. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu celelalte cetăţi dobrogene contemporane (Adamclisi, Ibida, Histria etc).

La anul 971, în urma alungării cneazului Sviatoslav al Kievului, de catre împaratul Bizanţului Ioan Tzimiskes (969-979), graniţa imperiului revine la Dunăre, iar cetatea Dinogetia îşi reia rolul de pază la frontieră. Ruinele din cetate sut nivelate, poarta cea mare şi zidul de incintă sunt refăcute. Populaţia de pe întreaga popină locuia în sec. X-XII în bordeie, se ocupa cu pescuitul, agricultura, creşterea vitelor şi vânătoarea şi avea legături diverse cu marile centre ale vremii în frunte cu Constantinopolul şi Kievul. In mijlocul cetăţii se înalţă cladirea unei bisericuţe, care a şi dat numele actual al popinei. Viaţa avea să continue în cetate până spre sfârşitul sec. XII.

Adresa: din sat Garvan spre I.C. Bratianu, indicator la dreapta
Localitatea: Garvan, judetul Tulcea

Cetatea Dinogetia
Cetatea DinogetiaCetatea DinogetiaCetatea DinogetiaCetatea DinogetiaCetatea DinogetiaCetatea Dinogetia

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel