×

Login Utilizator

Catedrala Ortodoxa

înapoi

Catedrala a fost construitã între 1921-1933 în stil bizantin ºi românesc. Clãdirea este împodobitã cu bogate reliefuri cioplite în piatrã, pline de fantezie, motive geometrice ºi florale.Cupola a fost conceputã dupã modelul catedralei Sfânta Sofia. Piaþa catedralei a fost amenajatã în 1993, când a fost înãlþatã ºi statuia lui Avram Iancu. Catedrala are o vastã colecþie de colectie de arta veche , manuscrise , cãrþi ,vechi tipãrituri documente despre istoria bisericeascã, ºi despre trecutul neamului românesc.

Adresa: Cluj Napoca
Localitatea: Cluj Napoca, judetul Cluj

Catedrala Ortodoxa
Catedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala OrtodoxaCatedrala Ortodoxa

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel