×

Login Utilizator

Biserici in Vulcan, judetul Brasov

Biserica fortificata Vulcan

Biserica în stil romanic dateazã din secolul XIII, de atunci pãstrându-se doar fundaþiile ºi intrarea. Distrusã în urmã nãvãlirilor turceºti din 1421 ºi 1432 bisercia a fost reconstruitã în stil gotic ºi fortificatã în 1521.Dupã distrugerea aºezãrii în 1611, de cãtre armatele lui Gabriel Bathory (supravieþuitori: 5-6 persoane, plus 300 refugiaþi în alte pãrþi), Vulcanul a fost reconstruit din temelii....

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel