×

Login Utilizator

Biserici in Brasov, judetul Brasov

Biserica Bartolomeu Biserica Bartolomeu

Este cel mai vechi monument de arhitectura al orasului Brasov, a carui constructie a inceput pe la 1223. Realizata simplu, fara ornamentatii, biserica urmeaza planul unei bazilici romane. lementelor stilului...

Biserica Franciscana Biserica Franciscana

Biserica Sfantul Ioan este o cladire in stil gotic care a suferit transformari in perioada renasterii si barocului (sec. XVI-XVIII). In forma actuala biserica dateaza din anul 1711,...

Biserica Greceasca

În Transilvania, prezenþa negustorilor greci, care aduceau þesãturi orientale ºi mirodenii, este cunoscutã încã de la sfârºitul veacului al 16-lea, devenind mai activã în secolul urmãtor. Dupã anexarea provinciei de cãtre Habsburgi, „cârmuirea austriacã” a organizat companii, dintre care douã la Braºov ºi Sibiu, care cuprindeau ºi mulþi aromâni pe lângã greci. Ei au beneficiat de protecþia bogatului ºi opulentului...

Biserica Neagra Biserica Neagra

Biserica Neagra este cel mai impozant monument creat de catre sasii ardeleni. Constructia ei a fost inceputa in stil gotic sub prim-preotul thomas Sander in anul 1383 pe...

Biserica Romano-Catolica

A fost ridicata pe locul unei bazilici vechi intre anii 1776-1782, este un reprezentativ monument in stil baroc cu vitralii.

Biserica Sf. Martin

Biserica Sfântul Martin este unul dintre cele mai vechi monumente ale Braºovului, în 1395 regele Sigismund a comandat o slujbã aici, pe una dintre uºi este înscris anul 1522, iar pe clopotul bisericii "Magister Andreas de brash, anno 1521". Dupã unii istorici primii stãpâni ai mãnãstirii erau franciscanii, care au fost alungaþi pe mãsura pãtrunderii lutheranismului. În presupusa clãdire a...

Biserica Sfanta Treime

În virtutea sistemului religiilor recepte ortodocºii nu aveau voie sã construiascã bisericã în interiorul cetãþii. Astfel dupã intervenþii repetate edilii oraºului aprobã în 1786 transformarea clãdirilor interioare ale unor case sãseºti în bisericã, dar fãrã turn, clopot sau toacã. Banii provin de la credincioºii români ºi greci precum ºi de la familia Brâncoveanu. Timp de un an serviciul religios s-a...

Biserica Sfantul Nicolae Biserica Sfantul Nicolae

Inceputul istoriei bisericii de piatra din Schei este destul de confuz. Lucrarile ar fi inceput pe la 1495, la initiativa viitorului domn muntean, Neagoe Basarab si s-au finalizat...

Catedrala Ortodoxa Catedrala Ortodoxa

Monument de arhitectura rom?neasca ridicat in anii 1895-1896, dupa modelul bisericii grecesti din Viena. Turnul, in stil bizantin, construit deasupra casei parohiale a fost distrus de cutremurul din 1940. In...

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel