×

Login Utilizator

Biserica Stavropoleos

înapoi

Biserica a fost zidită la 1724 de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas, originar din Epir (nordul Greciei de azi, Imperiul Otoman în sec. 18). Pe lângă biserică, Ioanikie a ridicat un han și o mănăstire, care se susținea financiar din veniturile hanului. Ulterior hanul si anexele mănăstirii au fost demolate în jurul anului 1900.

La numai șase ani biserica a fost transformată parțial, atât ca arhitectură cât și ca decorație. Inițial biserica nu avea abside laterale, acestea au fost adăugate de către ctitor în 1730. Acest lucru s-a putut observa în timpul lucrărilor de restaurare pictură din anii `90.

În jurul anului 1840, jumătatea superioară a turlei este demolată (datorită deteriorării din cauza cutremurului din același an), iar golul rămas este tăvănit, pentru ca în 1904 turla să fie refăcută asemănător și să fie decorată cu o nouă pictură.

Referitor la zugravii care au decorat biserica la origine nu se pot emite decât presupuneri. Așadar, singura semnătură a unui meșter care a lucrat la această biserică este a lui Iordan Știucatorul, care prin denumirea de ștucator revendică întreaga decorație reliefată (care inițial a fost la rândul ei pictată) . Tot el însă se poate să fi fost șeful echipei de zugravi care a pictat biserica. O altă presupunere se îndreaptă spre meșterii cunoscuți în acea epocă (Ioan, Preda, Hranite etc.).

Cât despre pictura murală realizată în tempera pe zid uscat, din partea superioară a turlei, se știe că a fost realizată de Preotul Pictor Vasile Damian între anii 1908 - 1915. Această pictură, conform cerințelor C.M.I. din acea vreme,ar fi trebuit să fie foarte asemănătoare cu cea originară. Cum această pictură diferă vizibil, C.M.I. a întrerupt chiar temporar santierul Preotului Damian.

La 26 martie 2008 s-a reînfiinţat Mănăstirea Stavropoleos ca mănăstire de maici cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sf. Iustin Martirul şi Filosoful.

Adresa: Str. Stavropoleos 4, sector 3, 030167
Localitatea: Sectorul 3, judetul Bucuresti

Biserica Stavropoleos
Biserica StavropoleosBiserica StavropoleosBiserica StavropoleosBiserica Stavropoleos

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel