×

Login Utilizator

Biserica Sfanta Treime

înapoi

În virtutea sistemului religiilor recepte ortodocºii nu aveau voie sã construiascã bisericã în interiorul cetãþii. Astfel dupã intervenþii repetate edilii oraºului aprobã în 1786 transformarea clãdirilor interioare ale unor case sãseºti în bisericã, dar fãrã turn, clopot sau toacã. Banii provin de la credincioºii români ºi greci precum ºi de la familia Brâncoveanu. Timp de un an serviciul religios s-a desfãºurat în douã limbi, greacã ºi românã, dar din 1789 negustorii greci ºi-au arogat dreptul asupra bisericii. Dupã 100 de ani de procese românii au fost nevoiþi sã pãrãseascã biserica, ºi sã-ºi construiascã una nouã în Piaþa Sfatului.

Adresa: Str. Popa Vasile Saftu ,Nr.55
Localitatea: Brasov, judetul Brasov

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel