×

Login Utilizator

Biserica Sf. Voievozi

înapoi

Biserica cu hramul "Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil" din satul Unghi a fost construită în anul 1823 de către a Pavel Mancaş şi Constantin Gorgos, ajutaţi de căpitanii Iordache şi Dumitru Farmache, greci de origine şi aşezaţi pe aceste meleaguri din timpul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821. După terminarea construcţiei biseicii, cei doi greci s-au retras la mânăstirea Secu, unde s-au călugărit. Piatra fundamentală a bisericii s-a pus în anul 1822, pe timpul domniei lui Alexandru Calimachi şi cu aprobarea mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache. A fost sfinţită de episcopului Romanului, Silvestru, cu hramul Sfinţii Voievozi. Zidăria bisericii este făcută din piatră, iar acoperişul, iniţial a fost din draniţă.

În anul 1907, biserica a fost trăsnită dar un a avut de suferit, topindu-se numai lanţul policandrului din naos. În anul 1938, s-a făcut o reparaţie capitală, adăugându-se la temelie beton armat. Clopotniţa bisericii, care era din lemn, a fost mutată în cimitirul satului, unde se află şi astăzi. Lucrările de renovare au fost executate de către maistrul Carol Zainea, din Piatra Neamţ. În anul 1943, au fost înlocuite duşumelele din lemn cu beton şi au fost văruiţi pereţii atât la interior cât şi la exterior. Biserica un are picturi interioare, ci numai catapeteasma este pictată, în tehnica fresco, de către un pictor anonim. Planul bisericii vădeşte acea influenţă ardelenească manifestată prin înălţarea clopotniţei deasupra pridvorului amplasat la vest. Încăperea clopotelor se detaşează din acoperişul bisericii, având o învelitoare proprie de tablă. Forma semicirculară a absidelor laterale reproduce la proporţii reduse pe cea a altarului, iar sub acoperiş, împrejurul monumentului, se desfăşoara o bandă ornamentală alcătuită din mai multe şiruri de cărămizi dispuse în "dinţi de fierăstrău". În interior, pronaosul e boltit semicilindric, în timp ce naosul este acoperit de o calotă sferică susţinută pe patru arce simple.

În general, biserica de la Unghi este un monument de mici dimensiuni, dar care impresionează prin proporţionalitatea şi echilibrul său de ansamblu. După anul 1990 s-a construit un praznicar şi o capelă (unică la bisericile din comuna Dragomireşti) de către Mancaş Octavian şi Cighir Gheorghe, ale căror morminte se află în curtea Bisericii, în partea de sud-est a bisericii. La biserica din satul Unghi au slujit preoţii de la biserica din Dragomireşti. Din anul 2004 biserica din Unghi a devenit parohie, iar din 2010 slujeşte preotul Ciprian Mardare.

Textul a fost oferit de Ioan Popa, fiu al comunei Dragomireşti.

Adresa: Sat Unghi
Localitatea: Dragomiresti, judetul Neamt

Biserica Sf. Voievozi
Biserica Sf. VoievoziBiserica Sf. VoievoziBiserica Sf. VoievoziBiserica Sf. Voievozi

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel