×

Login Utilizator

Biserica Sf. Spiridon

înapoi

Biserica cu hramul "Sf. Spiridon", a fost ridicată în anul 1854, pe locul unui alt lăcaş de cult, cu hramul Sfinţii Petru şi Pavel, care a ars în întregime, cu toată arhiva, fără să rămână vreo sursă de informare despre istoria sa.

Datele bisericii de azi sunt cuprinse în pisania de deasupra uşii de intrare "Aceasta Sfântă Biserică, sub patronajul Sfântului Ierarh Spiridon s-au prefăcut din nou, în locu celei vechi, în zilele Prea Sfinţitului Mitropolitu Nifon şi a Domnitorului Barbu Ştirbei, prin stăruinţa şi ajutorulu robiloru lui Dumnezeu: Preotul Pârvu Constantinescu, Preotulu Lambru Gheorghiu, slujitori ai acestii biserici, Alexandru Badea, Panait Dumitru, Preotulu Costache Săruleanu, Nicolae Socolescu, Stan Câmpean şi cu concursulu cavafiloru şi cizmariloru patronii acestei biserici, enoriaşiloru şi a altor binevoitori creştini. S-a sfinţit la anul 1854 Decembrie 11".

Adresa: Str.Văleni 98
Localitatea: Ploiesti, judetul Prahova

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel