×

Login Utilizator

Biserica Sf. Martin

înapoi

Biserica Sfântul Martin este unul dintre cele mai vechi monumente ale Braºovului, în 1395 regele Sigismund a comandat o slujbã aici, pe una dintre uºi este înscris anul 1522, iar pe clopotul bisericii "Magister Andreas de brash, anno 1521". Dupã unii istorici primii stãpâni ai mãnãstirii erau franciscanii, care au fost alungaþi pe mãsura pãtrunderii lutheranismului. În presupusa clãdire a mãnãstirii, în casa parohialã de acum se pare cã a fost prima locaþie a primãriei oraºului, locul unde în 1395 s-a semnat tratatul de alianþã între Mircea cel Batrân ºi Sigismund de Luxemburg. Înfãþiºarea actualã goticã a bisericii dateazã din 1792 când suprafaþa a fost dublatã. Din acea vreme dateazã ºi decoraþiunile interioare

Adresa: Str Dealul de jos,Nr. 2
Localitatea: Brasov, judetul Brasov

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel