×

Login Utilizator

Biserica Ortodoxa din Deal

înapoi

A fost construitã în perioada 1795-1796. Lãcaºul a fost ridicat datoritã contribuþiei negustorilor români din Braºov, precum ºi a negustorilor greci ºi macedoneni din Cluj. În perioada 1919-1932 biserica a fost ºi catedralã a Episcopiei Vadului ºi Feleacului. Biserica deþine mai multe cãrþi, manuscrise ºi icoane religioase, printre care "Liturghierul" din 1797.

Adresa: Str. Bisericii Ortodoxe , Nr. 12
Localitatea: Cluj Napoca, judetul Cluj

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel