×

Login Utilizator

Biserica din Calvaria

înapoi

În cartierul Mãnãºtur era o puternicã abaþie benedictinã, Monasterium Beatae Mariae de Clus, cu zid de apãrare, construitã în sec.al IX-lea. Biserica actualã este doar o parte modestã a fostei abaþii, din pãcate nu poate fi reconstruitã configuraþia originalã. Cãlugãrii benedectini s-au stabilit în incinta fortificatã în perioada 1077-1095). Cu ocazia nãvãlirii tãtarilor la Cluj (1241) ºi mãnãstirea fost prãdatã ºi arsã. Regele Bela al IV-lea a refãcut-o în anul 1263. Din cauza atitudinii rãzboinice a abaþiei Matei Corvin a hotãrât demolarea zidurilor. În anul 1579 biserica a ajuns la iezuiþi. În anul 1787, episcopul Alexandru Rudnai a hotarât demolarea bisericii ºi a edificiilor din jur, doar altarul a supravieþuit, care a fost transformat într-o capelã, ºi statuia Preacuratei Fecioare Maria cu Pruncul Isus în braþe, care este pe un soclu sub un baldachin gotic chiar deasupra uºii de la intrare. În 1896 biserica romano-catolicã a construit o navã nouã, iar în 1923 a înhiriat-o bisericii greco-catolice. Dupã expirare s-a scris 1948, deci a ajuns la biserica ortodoxã, ºi numai în anul 1994, dupã construirea unei biserici noi ortododxe a ajuns înapoi la biserica romano-catolicã. Biserica are o orgã construitã în 1792, de meºterul Samuel Maetz din Biertan, pentru bisericia evanghelicã din Daia Sãseascã, de unde dupã descreºterea comunitãþii a fost mutatã la biserica Calvaria. La bisericã se poate ajunge prin colþul de sud-est al dealului Calvaria, printre cele douã dealuri artificiale. Pe unul se aflã Capela-Calvaria (construitã în 1831), iar pe celãlalt o clopotniþã proiectatã de Károly Kós în 1922. Aleea asfaltatã duce la bisericã. La sud de clãdirea bisericii sunt morminte din secolul 19., iar spre nord-vest se pot pot observa ruinele forificaþiei.

Adresa: Manastur
Localitatea: Cluj Napoca, judetul Cluj

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel