×

Login Utilizator

Biserica de lemn din Buzești

înapoi

Biserica de lemn din Buzești (comuna Fãrcaºa, Maramureº) a fost construitã în anul 1799 ºi poartã hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Este situatã în partea superioarã a cimitirului, mai exact pe locul numit Piciorul Codrului. Biserica a fost dintotdeauna clãdirea cea mai importantã într-o comunitate creștinã, astfel, credincioșii au cãutat ca ea sã fie așezatã într-un loc mai înalt, de unde sã fie vãzutã de trecãtori. Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril este o dovadã grãitoare a modului în care oamenii își conduceau existența, este un semn al credinței în Dumnezeu și al responsabilitãții omului fațã de rugãciune.
Biserica are planul simplu de tip navã, care se terminã spre rãsãrit cu absida poligonalã. Este construitã din bârne de stejar iar fundația este din piatrã. Acoperișul baroc cu doua streșini dã o notã aparte acestei biserici, fiind realizat din șindrilã. . Peretii au fost lucrati doar din bardã, îmbinați prin cheotori și cuie de lemn. Biserica prezintã câteva trãsãturi fundamentale comune. Dintre acestea, cele mai semnificative sunt: -forma dreptunghiularã - alungitã între rãsãrit și apus. Intreaga constructie bisericeasca este individualizata prin planimetria comuna pentru epoca in care a fost construita, fiind organizata in: pridvor, pronaos, naos si altar.
Picturile murale au fost realizate în secolul al XIXlea și poartã semnãtura pictorului Ștefan din Sișești. O trãsãturã de bazã a picturi o constituie aplicarea ei direct pe bârnele sau scândurile din interior, iar la întretãierea acestora, pe fâșii de pânzã. Pe lângã frumoasele picturi, în Biserica de lemn din Buzești regãsim și câteva impresionante motive vegetale sculptate în lemn. Iconostasul este realizat din lemn și este închis pânã în tavan fiind împodobit cu icoane și trei cãi de acces înspre altar. Deschiderea centralã este prevãzutã cu o ușã împãrãteascã cioplitã, traforatã cu vrejuri, frunze stilizate, motive baroce. Ușa împãrãteascã este o deosebitã sculpturã în lemn și reprezintã un element de o valoare spiritualã și materialã mare.
Turnul este așezat peste pronaosul bisericii și mãsoarã 22,3 metri. Turnul are prevãzut un foișor iar in vârful lui este țintuitã o cruce. Alt element specific al locașului de cult este reprezentat de forma trilobatã a ferestrelor.
Zestrea arhitecturalã, alãturi de inventarul iconografic al lãcașului de cult reprezintã un tezaur valoric de necontestat. Biserica deþine câteva icoane foarte valoroase, precum: Icoana Isus Învãþãtorul, Icoana Maica Domnului cu Pruncul, Isus cu Vita de Vie, Icoana Sfântului Nicolae, Icoana Sinþilor Arhangheli Mihail ºi Gavril.
Hazardul vremurilor a fost necruțãtor cu lãcașul de cult asttfel cã, a fost necesarã supunerea într-un proces de restaurare. Pe lângã lucrãrile efectuate asupra bisericii de lemn Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril, s-au ridicat si o serie de clãdiri: poartã de acces, clopotniþã, punct de informare turisticã, altar de varã ºi gard de împrejmuire a lãcaºului de cult.

Localitatea: Buzesti, judetul Maramures

Obiectiv turistic publicat cu sprijinul oferit de Roxana Pop

Biserica de lemn din Buzești
Biserica de lemn din BuzeștiBiserica de lemn din BuzeștiBiserica de lemn din BuzeștiBiserica de lemn din Buzești

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.